Search
Close this search box.
About Us

Coming together to create a warm, welcoming and vibrant community on our beautiful peninsula

About Us

Dingle Hub opened in 2017 to provide a modern community workspace for small businesses, entrepreneurs and self-employed people in the Dingle area. Since then, we’ve expanded our brief to embrace innovative projects that will improve life for everyone in the area.

Read:

Dingle Hub’s Submission for Stakeholder Consultation on the National Hub Strategy [PDF]

D’oscail Mol Chorca Dhuibhne sa bhliain 2017 chun spás oibre nua-aoiseach pobail a chur ar fáil do ghnólachtaí beaga, fiontraithe agus daoine féinfhostaithe i gceantar Chorca Dhuibhne. Ó sin amach tá ár misean leathnaithe chun tionscadail nuálaíocha a chuirfidh feabhas ar shaol gach éinne sa cheantar a thabhairt faoinár gcúram.

 

Who’s At The Dingle Hub?

Dingle Hub is host to tech companies, writers, artists, engineers, filmmakers and community organizers. Some have their own office space while others work from our communal hot desk area. We hope bringing together independent, creative people will spark new ideas and projects.

Bíonn Mol Chorca Dhuibhne ina láthair oibre ag comhlachtaí teicneolaíochta, scríbhneoirí, ealaíontóirí, innealtóirí, lucht déanta scannán, agus eagraithe pobail. Tá a gcuid spás oifige féin ag roinnt acu, fad is a bhíonn roinnt eile acu ag obair ónár n-ionad comhroinnte deasc sealaíochta. Tá súil againn go spreagfaimid smaointí agus tionscadail nua trí dhaoine neamhspléacha, cruthaitheacha a thabhairt le chéile.

Advisors

Dingle Hub is managed by a board of directors, and we also solicit input from a separate youth advisory board.

Tá Mol Corca Dhuibhne faoi bhainistíocht bhoird chomhairligh, agus faighimid ionchur ó bhord comhairleach óige eile chomh maith.

Vacancies

Come work with our dynamic team! Check out the latest job vacancies at Dingle Hub.

Téanaim ort ag obair lená bhfoireann ghníomhach! Féach ar na folúntais fostaíochta is déanaí ag Mol Chorca Dhuibhne.

Awards

We’ve received several awards for our work, which is not only gratifying, but also a great way to showcase our projects to the community.  We welcome community interest and involvement.

Tá roinnt gradam buaite againn dár gcuid oibre, rud nach bhfuil ina chúis sásaimh dúinn amháin, ach anuas air sin atá ina shlí iontach chun an pobal a chur ar an eolas faoinár dtionscadail. Cuirimid fáilte roimh léirithe spéise agus rannpháirtíocht an phobail.