Search
Close this search box.
Services

Making sure residents and visitors have access to modern facilities, equipment and ideas

Dingle Hub rents office and desk space to small businesses and entrepreneurs, hosts workshops and facilitates meetings and events.

Ligeann Mol Chorca Dhuibhne oifigí agus spás deisce amach ar cíos ag gnólachtaí beaga agus fiontraithe. Eagraímid ceardlanna agus déanaimid éascú ar chruinnithe agus imeachtaí.

Office & Desk Space

Dingle Hub has office and desk space available for people and businesses based in Dingle, and those traveling through. We have modern facilities with high-speed broadband and up-to-date video conferencing.

Tá oifigí agus spás deisce ag Mol Chorca Dhuibhne do dhaoine agus gnólachtaí atá bunaithe sa Daingean, chomh maith le daoine atá ann go gearrthéarmach. Tá áiseanna comhaimseartha againn le leathanbhanda ar ardluas agus acmhainní físchomhdhála suas chun dáta.

 

Event Space

Dingle Hub can help facilitate your meeting or event at our offices on Dingle Harbor.

Is féidir le Mol Chorca Dhuibhne spás a chur ar fáil d’bhúr gcruinniú nó imeacht ag ár n-oifigí ar imeall Chuan an Daingin.

Workshops

Dingle Hub provides space and equipment for workshops, including a recurring series of film and animation workshops. We hope to expand our offerings and give people across the peninsula a chance to develop new skills.

Cuireann Mol Chorca Dhuibhne spás agus trealamh ar fáíl do cheardlanna, sraith ceardlanna scannánaíochta agus beochana rialta san áireamh. Tá súil againn leathnú a dhéanamh ar a bhfuil á thairiscint againn agus deis a thabhairt do dhaoine ar fud na leithinse chun scileanna nua a fhorbairt.