Search
Close this search box.
Projects

Ensuring a sustainable future for residents and visitors

Dingle Hub manages projects in three pillars: sustainability, digital transformation and creative industries. We’ve identified these areas as those most likely to create long-term employment across the Dingle Peninsula.

Déanann Mol Chorca Dhuibhne bainistiú ar thionscadail i dtrí phríomhréimse: inmharthanacht, claochlú digiteach agus tionscadail chruthaitheacha. Tá na trí réimsí seo aitheanta againn mar na cinn is mó go bhféadfadh fostaíocht fhad-téarmach teacht astu i gCorca Dhuibhne.

Sustainability

Sustainability is more than just a buzzword — it is critical to maintaining community life now and in the future.  Dingle Hub is leading efforts to ensure our natural environment and social connections are sustainable for the long term.

Is mó ná focal faiseanta é an inmharthanacht – tá sé fíor-riachtanach mar shlí chun saol an phobail a bhuanú anois, agus beidh amach anseo leis. Tá Mol Chorca Dhuibhne ag glacadh ceannaireachta sna hiarrachtaí a chinntiú go mbeidh ár dtimpeallacht nádúrtha agus ár nascanna sóisialta araon inmharthana sa bhfadtréimhse.

Digital Transformation

Digital technology allows us to open our worlds, see things we couldn’t previously, and connect with others to expand our scope even further.

Cuireann teicneolaíocht dhigiteach ar ár gcumas an saol a oscailt suas, rudaí nár fhacamar cheana a fheiscint, agus ceangal a chruthú le daoine eile chun ár radharc a dhéanamh níos fairsinge fós.

Creative Industries

The Dingle Peninsula has been the home of artists and musicians for many years, and that creative spirit still flourishes as writers, filmmakers, designers, storytellers and makers of all kinds continue to make their home here.

Tá ceantar Chorca Dhuibhne ina áit chónaithe ag ealaíontóirí agus ceoltóirí le blianta móra fada, agus tá an spiorad cruthaitheach sin fós rábach ann, le scríbhneoirí, scannánóirí, dearthóirí, scéalaithe agus ceardaithe de gach sórt fós ag leanúint orthu ag déanamh a mbaile anseo.