Search
Close this search box.
Principles of Film: Theory & Practice

Director's board at Slea HeadWe’re really excited to announce a new film course, Principles of Film: Theory & Practice, beginning 29th January 2024, is now open for applications.

This 24-week academic year course for aspiring and amateur filmmakers will have access to state of the art equipment, training in professional quality filmmaking and 10 days of work placements with local production companies including Bang Bang Teo, Aniar TV, Dingle Hub and in association with the Dingle Distillery International Film Festival.

The course runs over an academic year in three modules, the first providing a foundation to filmmaking with more contact time to gain the necessary skills and confidence through hands-on workshops. The latter modules will center on project-based assignments in the areas of documentary filmmaking and either music or short drama.

Module 1 : 29th January – 20th March (8 weeks – 16 sessions)

Mondays & Wednesdays 6:30pm-9:30pm

Module 2 : 8th April – 27th May (8 weekly sessions)

Mondays 6:30pm-9:30pm

Module 3 : 23rd September – 11th November (8 weekly sessions)

Mondays 6:30pm-9:30pm

This course is co-funded by the Dingle Hub and Skillnet Ireland – Skills Connect fund, and is aimed at the underemployed, unemployed and freelancers who wish to increase their income generation potential through film production and who are resident in the Republic of Ireland. The course is open to adults over the age of 18 who are not in full time education.

As places are limited and in demand, all successful candidates must commit to being available for the duration of this 24 week programme, commencing in January 2024 and ending in November 2024. Successful applicants will be notified later in January when the course fee will become payable.

Where: Dingle Hub
Facilitators: Mark McLoughlin, Ciara Barrett & Max Gay
Cost: €250
Apply here.   Closing date Monday 15th January

More information: film@dinglehub.com

 

Prionsabail Déanta Scannán: Teoiric agus Cleachtas

Tá sceitimíní orainn a fhógairt go mbeidh cúrsa nua scannán, Prionsabail Déanta Scannán: Teoiric agus Cleachtas, ag tosnú ar 29ú Eanáir 2024, agus go bhfuilimid ag glacadh le hiarratais dó anois.

Mar chuid den chúrsa bliana acadúla 24-seachtaine do scannánóirí nua agus amaitéireacha beidh fáil ar an trealamh is nuálaí agus oiliúint i scannánóireacht de chaighdeán gairmiúil, móide socrúcháin taithí oibre 10 lae le comhlacht léiriúcháin áitiúil,  Bang Bang Teo, Aniar TV agus Dingle Hub san áireamh, agus i gcomhpháirt le Féile Scannán Idirnáisiúnta Ghrúdlann an Daingin.

Beidh an cúrsa á reachtáil thar bhliain acadúil amháin i bhfoirm trí mhodúil. Is é a bheidh sa chéad mhódúl ná bunchúrsa scannánóireachta le go leor ama teagmhála chun idir scileanna riachtanacha agus féinmhuinín a thógáil trí cheardlanna oibre phraiticiúla. Beidh an dá mhodúl níos déanaí dírithe ar thascanna tionscadal-bhunaithe i gceann de na réimsí seo a leanas: scannán faisnéise, físeán ceoil, gearrdhráma.

Módúl 1 : 29ú Eanáir – 20ú Márta (8 seachtain – 16 seisiún)

Luan agus Céadaoin 6:30pm-9:30pm

Módúl 2 : 8ú Aibreán – 27ú Bealtaine (8 seisiún seachtainiúil)

Luan 6:30pm-9:30pm

Módúl 3 : 23ú Meán Fómhair – 11ú Samhain (8 seisiún seachtainiúil)

Luan 6:30pm-9:30pm

Tá an cúrsa seo cómhaoinithe ag Dingle Hub agus an Ciste Nasctha Scileanna ag Skillnet Ireland, is tá sé dírithe ar dhaoine dífhostaithe agus tearcfhostaithe, chomh maith le daoine féinfhostaithe gur mhian leo cur lena gcumas ioncaim a thuilleamh trí léiriú scannáin. Ní mór d’iarrthóirí a bheith ina gcónaí i bPoblacht na hÉireann. Tá an cúrsa oscailte do dhaoine fásta os cionn 18 bliana d’aois nach bhfuil i mbun oideachais lánaimseartha.

Os rud é go bhfuil an líon spásanna teoranta agus éileamh orthu, is gá do gach iarrathóir geallúint go mbeidh siad ar fáil do thréimhse iomlán an chláir 24-seachtaine, ag tosnú in Eanáir 2024 agus ag críochnú i Samhain 2024. Cuirfear na hiarrthóirí rathúla ar an eolas níos déanaí in Eanáir, agus beidh táille an chúrsa le díol ag an am sin.

Cén áit: Dingle Hub
Áisitheoirí: Mark McLoughlin, Ciara Barrett agus Max Gay
Costas: €250
Déan iarratas anseo, dáta dúnta Luan 15ú Eanáir

 

Combined logos for Dingle Hub, Skill Net and Skills Connect