Search
Close this search box.
Principles of Film
Ciara Barrett photo

Principles of Film: Intro to Theory and Practice – January – May 2022

This course provided an introduction to film studies and filmmaking for adults interested in expanding their knowledge of film, both in practice and in discourse/conversation. It was held biweekly at the Dingle Hub over 12 weeks, with a Christmas break. The course was goal-orientated and hands-on in approach, adopting a philosophy of ‘learning-by-doing’. As such, it was suitable to film buffs looking for a structured approach to analysing film on a deeper level, and for those interested in learning the basics of film production. The course was led by lecturer in film Ciara Barrett, alongside workshops with filmmaker Mark McLoughlin.

Prionsabail Scannáin: 
Is buntreoir le staidéar scannán agus le scannánaíocht an cúrsa seo do dhaoine fásta gur spéis leo cur lena dtuiscint ar scannán, ó thaobh cúrsaí praiticiúla agus ó thaobh comhrá/plé araon. Beidh sé ar siúl dhá uair sa tseachtain thar thréimhse 12 seachtain ag Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne, le briseadh um Nollaig. Beidh cur chuige an chúrsa praiticiúil agus sprioc-dhírithe, le rannpháiritithe ag foghlaim trí obair a dhéanamh. Sa mhéid seo, beidh sé oiriúnach do dhaoine le dúil i scannáin atá ag lorg cur chuige struchtúrtha chun anailís a dhéanamh ar scannáin ag leibhéal níos doimhne, agus dóibhsean gur suim leo bunscileanna léirithe scannán a fhoghlaim.