Search
Close this search box.
Irish Language Cinema: Culture and Practice

Irish Language Cinema: Culture & Practice – 11th Feb – 6th May 2022
This 12-week online course provided an introduction to Irish-language film studies and filmmaking for adults interested in exploring how the Irish language can be utilized via screen media towards a broadening of Irish cultural output – particularly from rural and Gaeltacht areas. Meeting biweekly online, participants watched and discussed a number of Irish and Irish-themed screen productions, led by lecturer and researcher in Irish Cinema, Ciara Barrett, and guest speakers working within the industry. Each week, participants were asked to complete a short practical exercise utilizing the film and/or audio-visual recording equipment available to them (such as personal mobile phones and cameras) inspired by themes arising from discussion. The workshop culminated in each participant’s production of a short Irish-language film, which was screened in May 2021. This workshop is partially funded by Ealaín na Gaeltachta.

Tionscal na Scanánnaíochta Trí Ghaeilge : Cultúr agus Cleachtas 
Tugann an cúrsa seo, atá á sholáthar ar líne, eolas ar fáil do dhaoine fásta go bhfuil suim acu i staidéar a dhéanamh i réimse na scannánaíochta trí mheán na Gaeilge agus ar chonas is féidir úsáid a bhaint as an nGaeilge ar scáileáin mar mheán chun cur le líon na dtáirgí cultúrtha trí Ghaeilge– go háirithe ó cheantair tuaithe agus Gaeltachta. Beidh rannpháirtithe ag casadh le chéile ar líne faoi dhó sa tseachtain, le féachaint agus le plé a dhéanamh ar ábhar i nGaeilge agus ar léiriúcháin go bhfuil téamaí Gaelacha ag baint leo faoi stiúir Ciara Barrett –  léiritheoir agus taighdeoir i dtionscail na scannánaíochta in Éirinn – agus le h-aoi-chainteoirí eile san earnáil. Iarrfar ar rannpháirtithe mír ghairid ach praiticiúil a chur le chéile gach seachtain, ag baint úsáid as pé meáin thaifeadta atá ar fáil dóibh (ar nós fón póca, ceamara nú rl) ag freagairt don bplé agus na téamaí ardaithe ins an ndíospóireacht ar líne. Le críoch a chur leis na seisiúin ar líne, beidh mír ghairid as Gaeilge curtha i gcríoch ag gach duine des na rannpháirtithe, á thaispeáint ar an scáileán ag ócáid i Mí Bealtaine 2021 – ar líne nú i bpearsa de réir mar a oireann ag an am. Tá na ceardlanna seo ó pháirt mhaoiniú ag Ealaín na Gaeltacht.