Search
Close this search box.
Fáilte Ireland Officials Discuss Sustainable Energy Community with Dingle Hub

Sustainable Energy Communities IrelandDingle Hub welcomed senior officials from Fáilte Ireland last month, including the Head of Wild Atlantic Way, and gave them an overview of the work we’ve been involved in to date, including the local sustainable energy communities (e.g. West Kerry Dairy Farmers Sustainable Energy Community).

The main purpose of this meeting was to discuss  the establishment of a Sustainable Energy Community (SEC) for the Dingle Peninsula, funded by Fáilte Ireland in collaboration with Kerry County Council and Údarás na Gaeltachta. A Sustainable Energy Community (SEC) is a group who come together to achieve a set of energy goals by working with SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland) in their sustainable energy network.  An SEC on the Dingle Peninsula would be a very important development for the tourism and hospitality sector, and one that Dingle Hub is happy to be involved in.

Chuireamar fáilte roimh fheidhmeannaigh shinsireacha ó Fáilte Éireann an mhí seo caite, le ceannaire Shlí an Atlantaigh Fhiain ina measc, agus bhí deis againn cur síos achomair a thabhairt dóibh ar an obair go raibh baint againne leis go dtí seo, na Pobail Fuinnimh Inmharthana lena mbainimid san áireamh, m.sh. PFI Fheirmeoirí Déiríochta Chorca Dhuibhne.

Ceann de na príomhchúiseanna go raibh siad ann ná go bhfuil Fáilte Éireann, i gcomhpháirt le Comhairle Contae Chiarraí agus Údarás na Gaeltachta, ag maoiniú bunú Phobal Fuinnimh Inmharthana do Chorca Dhuibhne atá thar a bheith tábhachtach mar scéal don earnáil, agus ceann go bhfuil an Mol fíorshásta a bheith bainteach leis.

Is é atá i gceist le Pobal Fuinnimh Inmharthana (PFI) ná grúpa a thagann le chéile chun sraith spriocanna a bhaint amach trí bheith ag obair le hÚdaras Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) agus a ghréasán fuinnimh inmharthana.

Táimid (i gcomhpháirt le Comhaontas Turasóireachta Chorca Dhuibhne) tosnaithe ag earcú duine chun anDingle Peninsula logo PFI nua seo a bhunú agus chun rannpháirtíocht an phobail ó earnáil na Turasóireachta agus an Fháilteachais a thiomáint chun a fhorbairt leanúnach a chinntiú. Tuilleadh eolais ar www.dinglehub.com/vacancies.

Recruitment (in collaboration with Dingle Peninsula Tourism Alliance) has begun to find someone to set up this new SEC and to drive community participation from the Tourism and Hospitality sector to ensure its ongoing development. More details on www.dinglehub.com/vacancies

Tá tacaíocht chun an post seo a chruthú á chur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta marchuid dá Phlean Turasóireachta chun tograí Turasóireachta Straitéiseacha a fhorbairt ar fud na Gaeltachta. Beidh an té a cheapfar páirteach i ngréasán foghlama de thograí stráitéiseachta turasóireachta sa nGaeltacht.

Funding for this role is through Údarás na Gaeltachta’s Scéim Forbartha Bainistíochta d’Oifigigh Turasóireachta with Fáilte Ireland and Kerry County Council co-funding the overall project. It really is a wonderful example of a number of agencies coming together to provide practical support for the local community, something we love to be part of!