Search
Close this search box.
Second Co-Working Site for Dingle Hub
Desks in gteic@Corca Dhuibhne
Desks in gteic@Corca Dhuibhne

We are pleased to be looking after a second site in the Dingle area! We’re working with Údarás na Gaeltachta and are managing gteic@Corca Dhuibhne, a 16 desk facility on the outskirts of Dingle, near Milltown Bridge. This site is part of gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta (the Gaeltacht Digital Network) which will soon have over 30 hubs in Gaeltacht locations countrywide.

It gives more choice to people on the Peninsula (or visiting) who want to work away from their office or home. This and all gteics are particularly suited to those who want to work in an Irish language atmosphere. To try out working from here, please contact us at Dingle Hub.

Tá ana áthas orainn go bhfuilimid anois ag tabhairt aire don tarna suíomh anseo i gceantar an Daingin! Táimid ag obair le hÚdarás na Gaeltachta ag bainistiú gteic@Corca Dhuibhne, láthair le 16 deasc oibre ar imeall an bhaile, in aice le Drochead Bhaile an Mhuilinn. Tá an láthair seo mar pháirt de Ghréasán Digiteach na Gaeltachta, ina mbeidh níos mó ná 30 gteic i nGaeltachtaí fud fad na tíre go luath.

Tugann sé seo níos mó de rogha do phobal na leithnise (nó do chuairteoirí) atá ag iarraidh a bheith ag obair i láthair eile seachas ón oifig nó ón mbaile. Tá an láthair seo, mar aon leis na haon gteic ana oiriúnach dóibh siúd atá ag iarraidh a bheith ag obair in atmaisféar Gaelach. Más mian leat triail a bhaint as a bheith ag obair anseo, is féidir teagmhail a dhéanamh linn anseo sa Hub (sonraí teagmhála thíos).