Search
Close this search box.
New Tourism SEC Recruits Over 120 Businesses

The Corca Dhuibhne Tourism and Hospitality Sustainable Energy Community (SEC) has recruited over 120 local businesses to participate in an ambitious project to reduce the sector’s carbon footprint.

In the first stage, DC Six Technologies will monitor energy usage for 12 diverse, tourism-related businesses around the peninsula; including hotels, pubs, restaurants, cafés and attractions.  Each of these participants will also complete a questionnaire on their energy use during the project.  Participants will report on the amount and type of energy used, and how it is used.   They’ll also provide information on building specifics, such as materials, Building Energy Rating (BER) and ownership status (i.e., rented or owned).

The project will also collect data on food waste, to assess opportunities for improvement in food waste management.

When the project is complete, all data will be analyzed as input for an energy master plan for the tourism sector, which will outline specific strategies for reducing the carbon footprint of businesses in the tourism industry.

The Corca Dhuibhne (SEC) is an essential milestone in the journey toward a greener and more sustainable future for Ireland’s tourism industry.  It serves as an example for other destinations, showcasing the significant impact collaborative effort and innovative technology can have for creating a more sustainable and resilient tourism sector.  

 Dingle Hub is leading this project, partnered with Fáilte Ireland, Kerry County Council, Údaras na Gaeltachta and the Dingle Peninsula Tourism Alliance.  

____________________________________________________

Tá sé d’aidhm ag an tionscnamh uaillmhianach seo Corca Dhuibhne a bhunú mar Cheann Scríbe Inbhuanaithe do thurasóirí trí fhorbairt a dhéanamh ar mháistirphlean fuinnimh go mbeidh moltaí áirithe bainteach leis an éarnáil seo á ndéanamh ann, agus go mbeidh tionchar suntasach aige maidir le laghdú a dhéanamh ar astaíochtaí carbóin earnáil na turasóireachta ar an leithinis. 

Tá céim thosaigh an tionscadail dírithe ar mhonatóireacht a dhéanamh ar úsáid fuinnimh XX gnó ar fud Chorca Dhuibhne. Táthar tar éis na ngnónna seo a roghnú go cáiréiseach le bheith ionadaíoch ar réimse éagsúil na ngnónna a mbaineann leis an turasóireacht, le leithéidí óstán, pubanna, caiféanna agus áiteanna a gcuireann turasóirí spéis ar leith iontu san áireamh. Tá seo maoinithe ag Fáilte Ireland. Beidh an próiseas monatóireachta á éascú ag réitigh theicneolaíochta nuálaíocha soláthraithe ag DC Six Technologies, atá ar cheann de mhórsholáthraithe réiteach fuinnimh inbhuanaithe. 

Tá ceistneoir inbhuanaithe curtha amach ar aon chéim leis an monatóireacht chun sonraí a bhailiú maidir le húsáid fuinnimh san earnáíl seo ar an leithinis. Is gá do bhaill eolas a sholáthar timpeall ar a bpátrúin úsáide fuinnimh, leithéidí an líon agus an saghas fuinnimh a bhíonn á úsáid acu, chomh maith leis an tslí a bhíonn sé á úsáid acu ina ngnó. Anuas ar an méid sin, cuireann an ceistneoir ceisteanna faoi ghnéithe d’fhoirgnimh ar nós ábhair, Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh (RFF), aois agus úinéireacht (an bhfuil sé ar cíos nó in úinéireacht an ghnó). Baileofar, leis, eolas faoi ghiniúint fuíllbhia chun measúnú a dhéanamh ar dheiseanna chun feabhas a chur ar chleachtas bainistíochta dramhaíle. 

Trí anailís a dhéanamh ar na sonraí seo tá sé i gceist ag an tionscadal straitéisí saindeartha a fhorbairt a laghdóidh úsáid fuinnimh agus rian carbóin na ngnónna rannpháirteacha, agus iad seo a chuimsiú sa mháistirphlean. 

Seasann tionscadal pobail na turasóireachta inbhuanaithe i gCorca Dhuibhne mar chloch mhíle thábhachtach ar an aistear go dtí todhchaí níos glaise agus níos inbhuanaithe d’earnáil turasóireachta na hÉireann. Tá sé ina eiseamláir do chinn scríbe turasóireachta eile, ag taispeáint an tionchar suntasach gurbh féidir le hiarrachtaí comhoibritheacha a bheith acu ó thaobh chruthú earnála turasóireachta atá níos inbhuanaithe agus níos treise. 

Tá Dingle Hub ag glacadh ceannais ar an tionscadal seo agus tá sé ag obair i bpairt le Fáilte Ireland, Comhairle Contae Chiarraí, Údarás na Gaeltachta agus Comhaontas Turasóireachta Chorca