Search
Close this search box.
Tourism And Hospitality Sustainable Energy Community (SEC) Coordinator

TOURISM AND HOSPITALITY SUSTAINABLE ENERGY COMMUNITY (SEC) COORDINATOR

Dingle Hub, in collaboration with Dingle Peninsula Tourism Alliance, is looking for a highly motivated individual to drive community participation in a Sustainable Energy Community for the tourism and hospitality sector on the Dingle Peninsula. 

A Sustainable Energy Community (SEC) is a group who come together to achieve a set of energy goals by working with SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland) in their sustainable energy network.

This highly organised, adaptable and resourceful individual will support the ongoing development of the group and with a positive and proactive approach be able to establish, motivate and support a voluntary team.

With relevant experience of personal and local climate action and sustainability initiatives, they will work closely with the Dingle Hub team, Dingle Peninsula Tourism Alliance, Fáilte Ireland, Kerry County Council and Údarás na Gaeltachta. The individual will need proven experience in a coordinating role, ideally in a community/tourism based or not-for-profit environment.

For a more detailed job description and to apply click here.

Submit your CV with a cover letter outlining your interest in, and suitability for, the job. Closing date for applications is 11th November 2022 with interviews to be held shortly thereafter.

Contract:           24 months

Salary:                 €20,000 – €24,000 depending on experience

Tá tacaíocht chun an post seo a chruthú á chur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta marchuid dá Phlean Turasóireachta chun tograí Turasóireachta Straitéiseacha a fhorbairt ar fud na Gaeltachta. Beidh an té a cheapfar páirteach i ngréasán foghlama de thograí stráitéiseachta turasóireachta sa nGaeltacht.

 

Dingle Peninsula Tourism Alliance logo

COMHORDAITHEOIR PHOBAL FUINNIMH INMHARTHANA (PFI) TURASÓIREACHTA AGUS FÁILTEACHAIS

Tá Dingle Hub i gcomhpháirt le Comhaontas Turasóireachta Chorca Dhuibhne ag lorg duine ardspreagtha chun rannpháirtíocht an phobail a thiomáint i bPobal Fuinnimh Inmharthana don earnáil turasóireachta agus fáilteachais i gCorca Dhuibhne. 

Is é atá i gceist le Pobal Fuinnimh Inmharthana (PFI) ná grúpa a thagann le chéile chun  sraith spriocanna a bhaint amach trí bheith ag obair le hÚdaras Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) agus a ghréasán fuinnimh inmharthana.

Tacóidh an duine fíor-eagraithe, solúbtha agus acmhainneach seo le forbairt leanúnach an ghrúpa agus, trína c(h)ur chuige dearfach réamhghníomhach, beidh siad in ann foireann dheonach a bhunú agus a spreagadh, anuas ar thacú leis an bhfoireann úd.

Le taithí ábhartha de ghníomhaíocht aeráide áitiúil agus tionscnaimh inmharthanachta, beidh sí/sé ag obair le foireann Mhol Chorca Dhuibhne, Comhaontas Turasóireachta Chorca Dhuibhne, Fáilte Éireann, Comhairle Contae Chiarraí agus Údarás na Gaeltachta. Beidh ar an duine taithí dheimhin a léiriú i ról comhordaithe, i dtimpeallacht neamhbhrabúis pobal/turasóireacht-bhunaithe más féidir.

Chun teacht ar tuilleadh sonraí faoin bpost seo agus chun iarratas a dhéanamh cliceáil anseo.

Cuir isteach do CV le litir chlúdaigh ag cur síos ar do spéis sa phost agus d’oiriúnacht dó. Dáta dúnta d’iarratais ná 11ú Samhain 2022, le hagallaimh le reachtáil go luath ina dhiaidh sin.

Conradh:       24 mí

Tuarastal:     €20,000 – €24,000 ag brath ar thaithí

Tá tacaíocht chun an post seo a chruthú á chur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta marchuid dá Phlean Turasóireachta chun tograí Turasóireachta Straitéiseacha a fhorbairt ar fud na Gaeltachta. Beidh an té a cheapfar páirteach i ngréasán foghlama de thograí stráitéiseachta turasóireachta sa nGaeltacht.