Search
Close this search box.
Contract of Services for Community Engagement and Event Coordination

In light of upcoming and existing projects being run we are planning a range of events and seek a service provider to help plan and deliver them. More details on what we need on our Vacancies page.

Conradh Seirbhísí do Rannpháirtíocht Phobail agus Chomhordú Imeachta

Conradh:  6 mhí leis an bhféidearthacht go sínfear é suas go 12 mí.

An dáta deireanach chun tairiscint a chur isteach ná 23.05.2022

Closing date for tender submissions is 23rd May. Informal enquiries are welcomed in advance – contact Deirdre via deirdre@dinglehub.com no later than 48 hours beforehand.

Cuirtear fáilte roimh fiosraithe neamhfhoirmeálta; Déan teagmháil, led thoil, le Deirdre ag deirdre@dinglehub.com suas go 48 uair roimh an am dúnta d’iarratais.

Tuilleadh Eolais/More info here: