Ros is a world-renowned Hollywood Casting Director, who, together with her husband John, founded and has run Hubbard Casting since 1976. Born in Dublin she has worked and lived in London for almost forty years. Together they have cast films such as The Commitments, The Lord of the Rings trilogy, The Hobbit, The Bourne Trilogy and The Da Vinci Code, working closely with Hollywood directors such as Peter Jackson, Paul Greengrass, Sir Alan Parker and Ron Howard. In 2018 she was awarded the Spotlight Casting Director Award at the IFTA Awards. Ros is a proud member of BAFTA, AMPAS (US Academy) and IFTA (Irish Academy).

Is stiúrthóir páirteanna í Ros atá clú agus cáil uirthi ar fud an domhain. Bhun sí fhéin agus a fear chéile John, Hubbard Casting i 1976 agus tá siad ar an bhfód ó shin. Rugadh í i mBaile Átha Cliaith agus bhí sí ag maireachtaint i Londain ar feadh daichead bliain. Roghnaigh siad aisteoirí le haghaidh scannáin mar he Commitments, The Lord of the Rings trilogy, The Hobbit, The Bourne Trilogy and The Da Vinci Code, agus iad ag obair go dlúth le stiúrthóirí Hollywood, Peter Jackson, Paul Greengrass, Sir Alan Parker and Ron Howard ina measc. Bhronnadh duais stiúrthóir páirteanna Spotlight uirthi ag searmanas bronnta IFTA i 2018.

Founder Friday is a free meet-up for Startups, Founders, Creative Thinkers, Entrepreneurs. It’s a great opportunity to network with like-minded people and hear an inspiring chat from an entrepreneur in the Kerry community over drinks & nibbles.

Teacht le chéile saor in aisce is ea Founder Friday atá dírithe ar chomhlachtaí nua, bhunaitheoirí, smaointeoirí cruthaitheacha agus fhiontraithe. Is deis iontach í chun aithne a chur ar dhaoine a bhfuil an dearcadh céanna acu agus chun cómhra spreagúil a chloisint ó fhiontraí sa phobail Chiarraí Thiar

Photo Credit: Kirk Jones

https://www.eventbrite.ie/e/founder-friday-with-hollywood-casting-director-ros-hubbard-tickets-60303797281