Community Energy Mentor Training (Pilot Project)

Facilitated by the Kerry College of Further Education & Training, in association with Dingle Sustainable Energy Community (SEC)

The purpose of this course is to introduce and educate participants in the concepts of energy sustainability, the goals of energy technology assessment and the promotion of sustainable energy technologies at community level.  The aim of the course is that participants will gain the knowledge and skills required to manage and assist in future Dingle SEC community awareness and information events and the proposed weekly Energy Clinic.

The course is directed at those who are interested in becoming more familiar with the subject areas of renewable energy and sustainability.

It should be of particular interest to the following groups: –

  • Voluntary sector individuals who wish to upskill and support community transition to a low carbon society.
  • Individuals who have an interest in pursuing careers in the area of energy sustainability and will progress to further education on completion of this course.

 

Course Location:    Údarás na Gaeltachta, Páirc Ghnó an Daingin, Dingle.

Start Date:                 13/11/2019

Course Duration:   12 weeks (Part-time) – 2 days per week (Wednesday & Thursday)

Course Hours:         9:00 am – 4:15 pm

To apply and for additional information please contact

info@kerrycollege.ie, 066 7149696 or click on

http://kerryetbtrainingcentre.ie/course/energymentor/

 

Oiliúint Meantóir Fuinnimh Pobail (Tionscadal Píolótach)

Á chur i láthair ag Coláiste Chiarraí do Bhreisoideachais agus Oiliúint, in éineacht le Pobal Fuinneamh Inmharthana Chorca Dhuibhne.

Is í sprioc an chúrsa ná chun oideachas a thabhairt do rannpháirtithe ar na coincheapanna a ghabhann le fuinneamh inbhuanaithe, na haidhmeanna a bhaineann le measúnú teicneolaíochta fuinnimhe agus cur chun cinn  teicneolaíocht fuinnimhe ag leibhéal an phobail.  Is é cuspóir an chúrsa ná go bhfaigheadh rannpháirtithe an t-eolas agus na scileanna atá riachtanach chun imeachtaí eolais agus feasachta Pobal Fuinneamh Inmharthana Chorca
Dhuibhne a bhainistiú agus a chuidiú sa todhchaí.  San áireamh leis na himeachtaí seo bheadh an Clinic Fuinnimhe Seachtainúil atá molta.

Tá an cúrsa seo dírithe ar dhaoine a bhfuil suim acu dul i dtaithí ar fhuinneamh in-athnuaite agus inbhuanaithe.

Ba cheart go mbeadh suim sonrach ag na grúpaí seo a leanas sa chúrsa:

  • Daoine san Éarnáil Dheonach a bhfuil suim faoi leith acu cur lena h-oiliúint agus tacaíocht a sholáthair chun pobal a aistriú chuig sochaí ísealcharbóin.
  • Daoine a bhfuil suim faoi leith acu gairm a bhaint amach i gcursaí fuinneamh inbhuanaithe agus a leanfaidh ar aghaidh le breisoideachas san ábhar seo  nuair a chríochnaíonn siad an cúrsa.

Suíomh:                              Údarás na Gaeltachta, Páirc Ghnó an Daingin, An Daingean.

Dáta tosnaithe:                 13/11/2019

Tréimhse Foghlama:      12 seachtain (Páirt-Áimseartha) – 2 lá in aghaidh na seachtaine   

                                                (Dé Céadaoin & Déardaoin)

Uaireanta:                           9:00 r.n. – 4:15 i.n.

Breis eolais nó chun cur isteach ar an gcúrsa:

info@kerrycollege.ie, 066 7149696

http://kerryetbtrainingcentre.ie/course/energymentor/

 

 

Dingle Hubkerry-etb

Projects

Film & Animation

Creative Industries

Dingle 2030

Corca Dhuibhne 2030 – Dingle 2030 Energy Sustainable Energy Community

Béaloideas

More information to follow

The Dingle Workhouse Redevelopment

Proposed redevelopment of the former Dingle Workhouse

Sustainable Transport

Sustainable Public Transport on the Dingle Peninsula

Sustainable Tourism

Projects is in proposal development phase and information will be

Bioenergy

Kerryman Article – 11th July 2019 Update 3rd July 2019

Community Energy Mentor Training (Pilot Project)

Starts Nov 2019

ESB Networks Dingle Project

A Smarter Network For a Brighter Future

Energy Master Plan

Determining how much energy we are currently using and then provide an energy efficiency roadmap for the Peninsula

Sustainable Energy Community

Supporting the transition to a low carbon society of the future

Ceardlanna Beochana / Animation Workshops

Duais - An Físeán is Fearr/ Gearrliostaithe - YAOTY

IOT Water Monitoring

Provision of a remote, real time IoT water monitoring network on the Dingle Peninsula

Farm Ambassador Project

A project to provide a number of inter-connected IoT networks for farmers across the Dingle Peninsula

Coder Dojo

Dingle Coderdojo was established to help kids learn to code.