6 Oct 2020 – As according to current government guidelines regarding Covid-19 restrictions, we are currently unable to facilitate podcast room bookings.  We look forward to welcoming you in the future when possible.
6 Deireadh Fómhair 2020 – De réir treoilínte an rialtais mar gheall ar Covid-19 nílimid ar oscailt i gcomhair áirithintí don sheomra phodchraolta. Táimid ag súil le fáilte a chur romhat sa todhchaí.  

Podcast Room - Public Bookings

Seomra Phodchraolta - Áirithintí Phoiblí

Please select whether you would like to book the Podcast Room for half a day or a full day.
Déan cinneadh idir leathlá nó lá iomlán don seomra phodchraolta.

Half Day (9am to 1pm or 1.30pm-5.30pm) costs €20 + VAT 
Leathlá (9r.n.-1i.n. nó 1.30-5.30i.n.) costas €20 + CBL

Full Day (9am-5pm) costs €35 + VAT
Lá iomlán (9r.n.-5i.n.) costas €35 + CBL

Podcast Room - Internal Bookings

Seomra phodchraolta - Áirithintí Inmheánacha

Book below if you are an existing client of the Dingle Hub
Déan áirithint anseo thíos más cliant an Dingle Hub