molteic

Faoi Mhol Teic Daingean Uí Chúis

Is tionscnamh fiontar pobail é Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Daingean Uí Chúis (Mol Teic Daingean Uí Chúis) a bhfaigheann tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann, eir, Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Chiarraí, Net Feasa agus Comhlachas Tráchtála Daingean Uí Chúis.

Tá sé d’aidhm againn deiseanna a chothú trí thionscnaimh chomhoibrithe chun feabhas a chur ar scileanna lárnacha, chun cabhrú le foghlam scileanna nua, agus chun fiontraíocht a fhorbairt ar leithinis Chorca Dhuibhne.

Tá an Mol Teic lonnaithe i bPáirc Ghnó Údarás na Gaeltachta i gCúilín, Daingean Uí Chúis, in ionad oifige atá sainfheistithe is a bhfuil ceangal leathanbhanda snáthoptaic 1GB curtha isteach ann ag eir.

Tá 20 spás ar fáil chun tacú le bhunú gnónna nua, idir spásanna comhoibrithe, oifigí thiomnaithe agus deascanna sealaíochta.

MOL CRUTHAITHEACHTA AGUS NUÁLAÍOCHTA DAINGEAN UÍ CHÚIS

Sign-up to the Dingle Hub Newsletter

Please leave your email to sign-up to our newsletter


Digital Transformation – incl. ICT, Internet of Things, Software Development
Creative Industries – incl. Film, Music & Animation
Environmental Sustainability – incl. Energy, Agriculture, Transport, Tourism & Marine
Networking
Sign Up

Privacy Policy


Send Us your Enquiry

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.