molteic

Cónaigh i gceantar cruthaitheach | Oibrigh i gceantar cruthaitheach

MOL CRUTHAITHEACHTA AGUS NUÁLAÍOCHTA DAINGEAN UÍ CHÚIS

Faoi Mhol Teic Daingean Uí Chúis

Is tionscnamh fiontar pobail é Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Daingean Uí Chúis (Mol Teic Daingean Uí Chúis) a bhfaigheann tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann, eir, Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Chiarraí, Net Feasa agus Comhlachas Tráchtála Daingean Uí Chúis. Tá sé d’aidhm againn deiseanna a chothú trí thionscnaimh chomhoibrithe chun feabhas a chur ar scileanna lárnacha, chun cabhrú le foghlam scileanna nua, agus chun fiontraíocht a fhorbairt ar leithinis Chorca Dhuibhne. Tá an Mol Teic lonnaithe i bPáirc Ghnó Údarás na Gaeltachta i gCúilín, Daingean Uí Chúis, in ionad oifige atá sainfheistithe is a bhfuil ceangal leathanbhanda snáthoptaic 1GB curtha isteach ann ag eir. Tá 20 spás ar fáil chun tacú le bhunú gnónna nua, idir spásanna comhoibrithe, oifigí thiomnaithe agus deascanna sealaíochta.
Dingle Hub

Reserve your Space NOW
Cuir spás in áirithe anois

Hot Desk

€20 per day

10-day package
€150

Deasc Lae

€20 sa lá

Pacáiste 10 lá
€150

BOOK NOW

Co-Working Desk

€200 + VAT per month

3 month min.

Deasc Fad Téarmach

€200 + CBL sa mhí

3 mhí ar a laghad

ENQUIRE NOW

Office

from €350 per month

6 month min.

Oifig

ó €350 sa mhí

6 mhí ar a laghad

ENQUIRE NOW

Eask Boardroom

€50 half day/€75 full day

Seomra Boird na hEisce

€50 do leath-lá/€75 lá iomlán

BOOK NOW

Podcast Room

€20 half day/€35 full day

Seomra Phodchraolta

€20 leathlá/€35 lá iomlán

BOOK NOW

Our Sponsors

government-of-ireland
udaras-na-gaeltachta
cumann-lucht-trachtala
western-development-commission
atlantic-economic-corridor
enterprise-ireland

News from Dingle Hub