• Post category:News
  • Post author:

What’s happening in the Hub?   C:\Users\Molteic\AppData\Local\Temp\Temp1_Final logo and files.zip\Final logo and files\Dingle Hub RGB Full Colour.png

This year has brought so many changes to the way we live and work and we’ve seen this very clearly over the summer months through the different people who have used the services of the Dingle Hub. Many of you have worked here for an extended time this summer, some of you are considering making a more permanent move, some have already taken the plunge. Now, more than ever, it is so important to continue to build a strong community for remote workers on the Dingle Peninsula; this will ensure we have those chats over coffee (virtual for now) to identify mutually beneficial opportunities that can only come from networking and connecting. 

  • Have you recently started working from here? 
  • Are you considering a part-time or permanent move to the Dingle Peninsula?
  • Are you self-employed, remote working or a start-up business?
  • Perhaps you are in a position within your business to bring remote working opportunities with you and build a team from here?

We want to hear from you!! Please connect with us at info@dinglehub.com and help us build a vibrant, diverse and dynamic community and network. It’s not necessary to need a physical desk or office space in the hub to be part of this wider community. We’d also love you to connect with us on social media platforms – Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook as we share upcoming events, opportunities and ideas there, so it’s a good place to get an idea of the wide range of projects and networks we’re connected with. 

I mbliana tá athrú mór tagtha ar an tslí a mhairimid agus a n-oibróimid; tá sé sin feicthe againn go soiléir i rith an tsamhraidh agus ó na daoine difriúla atá ag baint úsáid as an Dingle Hub. Bhain roinnt mhaith agaibh úsáid as an spás anseo do thréimhsí bhreisithe ama i rith an tsamhraidh; tá roinnt agaibh ag smaoineamh faoi bhogadh anseo/ar ais anseo go Chorca Dhuibhne go buan, tá an céim sin déanta ag roinnt eile agaibh cheana. Tá sé níos tábhachtaí ná riamh leanúint ar aghaidh pobal/líonra láidir a chruthú do chianoibrithe lonnaithe i gCorca Dhuibhne; cinnteoidh sé seo go mbeidh caifé agus comhráite againn (ar Zoom go fóill ar feadh tamaill eile) chun deiseanna a aithint a théann chun tairbhe do dhaoine éagsúla; tagann deiseanna mar sin chun solais ach amháin/den chuid is mó trí líonraí agus nascanna a dhéanamh.

  • Ar thosnaís ag obair ó Chorca Dhuibhne le déanaí?
  • An bhfuil tú ag smaoineamh faoi bhogadh go Chorca Dhuibhne go páirtaimseartha nó go lánaimseartha?
  • An bhfuil tú féinfhostaithe, cianoibrithe nó an bhfuil comhlacht nua á bhunú agat?
  • B’fhéidir go bhfuil deis agat postanna nua a chur ar fáil a bheadh lonnaithe i gCorca Dhuibhne agus foireanna a bhunú anseo?

Ba bhreá linn cloisint uait! Déan teagmháil linn ar info@dinglehub.com agus cabhraigh linn pobal agus líonra spleodrach, éagsúil, fuinniúil a chruthú. Ní gá le deasc nó oifig fisiciúil sa Hub a bheith agat chun a bheith mar pháirt den phobal i gcoitinne. Ba bhreá linn chomh maith más maith leat nasc a dhéanamh linn/Dingle Hub a leanúint ar na meáin shóisialta – Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook – Roinnimid eolas faoi imeachtaí, deiseanna agus smaointe ann, agus mar thoradh feiceann tú an pictiúr ginearálta faoi na réimse leathan tograí atá fé bhun againn agus na líonraí a bhfuilimid nascaithe leo. 

If you are in need of desk or office space to support your work, make sure to contact us to discuss your needs as we have packages to cater for those who want to work from here on a partial, intermittent or permanent basis. It is important to note that access to the Dingle Hub will be by prior appointment only for the duration of Covid-19 restrictions. Anyone who wishes to use the facilities can book a hot desk online at www.dinglehub.com or contact info@dinglehub.com to arrange longer term options. Our conference room is currently available for online booking on a half-day or full-day basis. The conference room can accommodate up to 3 people while maintaining social distancing. 

Stay safe and well everyone.

Live in a Creative Place, Work in a Creative Space
Contact: Deirdre de Bhailís 
Dingle Creativity and Innovation Hub 
Tel.: 066 9150140
Email: info@dinglehub.com  
Web:   www.dinglehub.com

The Dingle Creativity and Innovation Hub is a Community Enterprise supported by Enterprise Ireland, the Dept of Rural and Community Development through the Town and Village Renewal Scheme, eir, Údarás na Gaeltachta, Kerry Co Co and the Dingle Chamber Alliance.