6 Oct 2020 – As according to current government guidelines regarding Covid-19 restrictions, we are currently unable to facilitate board room bookings.  We look forward to welcoming you in the future when possible.
6 Deireadh Fómhair 2020 – De réir treoilínte an rialtais mar gheall ar Covid-19 nílimid ar oscailt i gcomhair áirithintí don sheomra boird. Táimid ag súil le fáilte a chur romhat sa todhchaí. 

Eask Boardroom - Public Bookings
Seomra Boird na hEisce - Áirithintí Poiblí

Please select whether you would like to book the Eask Boardroom for half a day or a full day.
Déan cinneadh idir leathlá nó lá iomlán do sheomra boird na hEisce.

Half Day (9am – 1pm or 1:30pm-5:30pm) costs €50 + VAT 
Leathlá (9r.n.-1i.n. nó 1:30-5:30i.n.) costas €50 + CBL

Full Day (9am-5pm) costs €75 + VAT
Lá iomlán (9r.n.-5i.n.) costas €75 + CBL

Eask Boardroom - Internal Bookings
Seomra Boird na hEisce - Áirithintí Inmheánacha

Please book here if you are a current client of the Dingle Hub
Déan áirithint anseo thíos más cliant an Dingle Hub tú.