Eask Boardroom - Public Bookings
Seomra Boird na hEisce - Áirithintí Poiblí

Please select whether you would like to book the Eask Boardroom for half a day or a full day.
Déan cinneadh idir leathlá nó lá iomlán do sheomra boird na hEisce.

Half Day (9am – 1pm or 1:30pm-5:30pm) costs €50 + VAT 
Leathlá (9r.n.-1i.n. nó 1:30-5:30i.n.) costas €50 + CBL

Full Day (9am-5pm) costs €75 + VAT
Lá iomlán (9r.n.-5i.n.) costas €75 + CBL

Eask Boardroom - Internal Bookings
Seomra Boird na hEisce - Áirithintí Inmheánacha

Please book here if you are a current client of the Dingle Hub
Déan áirithint anseo thíos más cliant an Dingle Hub tú.