• Post category:News
  • Post author:

What’s happening in the Hub?   

Hope ye are all keeping well and enjoying the start of Spring, with the burst of very welcome sunny weather.

Mar chuid de thionscnamh Corca Dhuibhne 2030, lorgaíonn Mol Cruthaitheachta agus NuálaíochtaDhaingean Uí Chúis (Mol Teic) Comhordaitheoir Rannpháirtíochta sa Phobal a fhostú atá ildánach, leathanaigeanta agus nuálach, a bhfuil taithí aige/aici ar a bheith ag oibriú ar leibhéal an phobail agus a thuigeann na dúshláin agus na deiseanna a chruthaíonn athrú aeráide, an t-aistriú fuinnimh agus forbairt inbhuanaithe. Déanfaidh an t-iarratasóir rathúil rannpháirtíocht áitiúil i bhforbairt inbhuanaithe ísealcharbóin Leithinis Dhaingean Uí Chúis a chur chun cinn agus a chumasú agus tacú leis, agus aird ar stádas speisialta Gaeltachta an cheantair nuair a bhíonn páirt á glacadh sa phobal áitiúil.

Conradh: 30 mí, lánaimseartha
Tuarastal: Idir €42,000 agus €48,000, ag brath ar thaithí
Saoire Bhliantúil: 24 lá
Spriocdháta: 5i.n., Dé hAoine 5ú Márta 2021
Agallaimh ar siúl: i rith na seachtaine 22ú Márta 2021

Seol do CV agus litir chumhdaigh, le do thoil, ina dtugtar cuntas ar an spéis atá agat sa phost agus na fáthanna go bhfuil tú oiriúnach dó, chuig Deirdre de Bhailís, Bainisteoir Mhol Teic, ag jobs@dinglehub.com Tuilleadh eolais faoin bpost agus cúlra ar ár suíomh idirlín – www.corcadhuibhne2030.com 

We are accepting applications for the position of Dingle Peninsula 2030 Community Engagement Coordinator. The multi-skilled, open-minded & innovative Community Engagement Coordinator will have experience working at community level and have an appreciation of the challenges and opportunities posed by climate change, the energy transition and sustainable development. The Community Engagement Coordinator will drive, support and enable local participation in the sustainable low carbon development of the Dingle Peninsula, while bearing in mind the Gaeltacht status of the area during engagement.

Contract: 30 months, full-time
Salary: €42,000 – €48,000 depending on experience
Annual Leave: 24 days
Closing date: 5pm Friday 5th March 2021 
Interviews: during week of 22nd March 2021

Please send your CV with cover letter outlining your interest in, and suitability for the job to Deirdre de Bhailís, Manager of the Dingle Hub, at jobs@dinglehub.com More info about the job and background on our website – www.dinglepeninsula2030.com 

Join us to celebrate International Women’s Day (Monday 8th March) with an uplifting  #IamRemarkable online workshop, boosting your confidence, facilitated by Deanna O’Connor of The Speak Up Club. Go to the www.speakupclub.ie to book your free place on either the morning (11am) or evening (7pm) session. Workshops will be small groups and places are limited.

Bígí linn chun Lá Idirnáisiúnta na mBan (Dé Luain 8ú Márta 2021) a cheiliúradh le ceardlann spreagúil ar líne #IamRemarkable #táimIontach, a chuireadh le do fhéinmhuinín. Tá an cheardlann á chur ar siúl ag Deanna O’Connor ó ‘The Speak Up Club’. Is féidir do áit a chur in áirithe ar cheardlann ar maidin (11r.n.) nó tráthnóna (7i.n.) ar www.speakupclub.ie Grúpaí beaga atá i gceist agus mar thoradh tá líon na n-áiteanna teoranta.

Have you recently started working from here? Are you considering a part-time or permanent move to the Dingle Peninsula? Are you self-employed, remote working or a start-up business? Perhaps you are in a position within your business to bring remote working opportunities with you and build a team from here? We want to hear from you!! Please connect with us at info@dinglehub.com and help us build a vibrant, diverse and dynamic community and network. It’s not necessary to need a physical desk or office space in the hub to be part of this wider community. We’d also love you to connect with us on social media platforms – Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook.

Live in a Creative Place, Work in a Creative Space

Contact: Deirdre de Bhailís 
Dingle Creativity and Innovation Hub 
Tel.: 066 9150140
Email: info@dinglehub.com 
Web:  www.dinglehub.com

The Dingle Creativity and Innovation Hub is a Community Enterprise supported by Enterprise Ireland, the Dept of Rural and Community Development through the Town and Village Renewal Scheme, eir, Údarás na Gaeltachta, Kerry Co Co and the Dingle Chamber Alliance.