• Post category:News
  • Post author:

What’s happening in the Hub?   
Hope you are all keeping well and cosy.

COP-26 – UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
We’re delighted to be travelling to COP-26 as part of a group of Dingle Peninsula 2030 Delegates. 

From West Kerry to the UN Climate Change Conference in Glasgow, a team of delegates representing the Dingle Peninsula 2030 sustainability initiative are putting their money where their mouth is when it comes to sustainable travel, and making the trip in electric vehicles. On 1st November 2021 the representatives of Dingle Peninsula 2030 will depart Dingle for Glasgow to participate in COP-26, the UN Climate Change Conference. Travelling by electric vehicle they will visit communities in Ireland, Northern Ireland and Scotland who are working on similar sustainability and transition initiatives, to share learnings. The journey is being sponsored by Kerry Co Co as part of the Covenant of Mayors and by ESB Networks.

The Dingle Peninsula 2030 team will participate in a side event on “Transforming climate solutions for business, cities and civil society in Europe & Latin America”at COP-26 in Glasgow on 2nd November 2021. The event will showcase stories of positive actions from around the world, bringing together voices of different stakeholders to illustrate how impact is being made at a global scale by an engaged network with common principles and goals to achieve a sustainable world.

This year, COP-26 is orientated around the central goal of securing global net-zero by mid-century and keeping 1.5 degrees within reach. 

The Dingle Peninsula 2030 team travelling includes – Deidre de Bhailís (Dingle Hub Manager), Denis Galvin (West Kerry Dairy Farmer’s SEC, ESB Networks Dingle Project Ambassador), Jeanne Spillane (Maharees Conservation Association, a Community Energy Mentor) and Evan Boyle (post-doctoral researcher with MaREI)

Ó Chorca Dhuibhne go dtí Comhdháil Athrú Aeráide na Náisiún Aontaithe i nGlaschú, tá foireann de thoscairí thar cheann Chorca Dhuibhne 2030 ag déanamh beart de réir a mbriathair ó thaobh an taistil inmharthanaigh, is iad ag déanamh an turas i bhfeithiclí leictreacha. Ar an gcéad lá de Mhí na Samhna 2021 fágfaidh toscairí Chorca Dhuibhne 2030 an Daingean ar a slí go Glaschú chun páirt a ghlacadh in COP-26, Comhdháil Athrú Aeráide na Náisiún Aontaithe. Ag taisteal i bhfeithiclí leictreacha, tabharfaidh siad cuairt ar phobail i bPoblacht na hÉireann, Tuaisceart Éireann agus Albain atá ag obair ar thioscnaimh eile bainteach le hinmharthanacht agus aistriú chun foghlaim óna chéile. 

Beidh foireann Chorca Dhuibhne 2030 páirteach in imeacht ar leataobh faoi “Réitigh chlaochlaitheacha aeráide do ghnó, cathracha agus an sochaí sibhialta san Eoraip agus i Meiriceá Laidineach” ag COP-26 ar 2 Mí na Samhna 2021 i nGlaschú. Tabharfaidh an imeacht seo ardán do scéalta faoi ghníomhaíochtaí dearfacha ó ar fud an domhain, ag tabhairt le chéile guthanna ó pháirtithe leasmhara difriúla chun taispeáint conas mar atáthar ag déanamh difríocht ar scála domhanda trí líonra gníomhach, le prionsabail agus spriocanna coiteanna, chun domhan inmharthanach a bhaint amach. 

I mbliana, tá COP-26 eagraithe timpeall ar sprioc lárnach an domhan a bheith neodrach ó thaobh fuinnimh faoi lár an chéid, agus ardú teochta domhanda nach mó ná 1.5º a choimeád indéanta.

Foireann Chorca Dhuibhne 2030: Deidre de Bhailís (Bainisteoir Mhol Chorca Dhuibhne), Denis Galvin (Pobal Fuinnimh Inmharthanaigh Feirmeoirí Déiríochta Chorca Dhuibhne, Ambasadóir Líonraí BSL), Jeanne Spillane (ball de Chumann Caomhnaithe na Machairí, ina Meantóir Fuinneamh Pobail) and Evan Boyle (taighdeoir iar-dhochtúireachta le MaREI)

Creative Climate Action Project
There’s still time to apply for the position of Embedded Artist. Deadline is 3rd November. We’re delighted to be kicking off our Creative Climate Action Project which is funded by The Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media in collaboration with the Department of the Environment, Climate and Communications, which was announced in July.

Artists working in any discipline are invited to apply to become an Embedded Artist with Corca Dhuibhne Inbhuanaithe – A Creative Imagining. Funded by the Creative Climate Action fund, this project invites an artist or artists to creatively engage with the farming community and the Corca Dhuibhne Creativity & Innovation Hub to support participating farmers to identify climate action solutions that will work for them and wider society.  

The Embedded Artist will bring their unique perspective to the project, helping to generate new ways of thinking, fresh perspectives and alternative approaches to the challenges of addressing climate change.  Applications are welcome from individual artists as well as groups or collectives. The selected artist(s) will be supported throughout by the Corca Dhuibhne Inbhuanaithe steering group and the Project Manager. 

Corca Dhuibhne Inbhuanaithe – A Creative Imagining is a recipient of the inaugural Creative Climate Action fund, an initiative from the Creative Ireland Programme in collaboration with the Department of the Environment, Climate and Communications that supports creative, cultural and artistic projects that build awareness around climate change and empower citizens to make meaningful behavioural transformations. The project is managed by Corca Dhuibhne Creativity & Innovation Hub, in collaboration with the Green Arts Initiative in Ireland (GAII) and MaREI (The Science Foundation Ireland Research Centre for Energy, Climate and Marine).  The closing date for the initial selection process is the 3rd of November.

Full details of the project and how to apply can be found on the Dingle 2030 website: www.dinglepeninsula2030.com or by emailing creativeclimateartist@dinglehub.com 

Film Workshop 
We’re super excited to kick off our new film course this week Principles of Film: Theory & Practice, with facilitators Ciara Barrett & Mark McLoughlin. This 20-week intensive course for aspiring & amateur filmmakers will have access to new state of the art equipment, training in professional quality filmmaking and work placement/mentorship with Bang Bang Teo, in association with the Dingle Whiskey International Film Festival. 

Tá sceimtimíní orainn go mbeidh cúrsa scannánaíochta nua tosnaithe an tseachtain seo le áisitheoirí Ciara Barrett & Mark McLoughlin. Dianchúrsa 20 seachtain do dhéantóirí scannán uaillmhianacha & aimitéaracha ag baint usáid as treallamh den chineál is nua-aimseartha

Cúrsa ar chaighdeáin proifisiúnta atá ann. Beidh taithí oibre & meantóireacht ar fáil ó Bang Bang Teo, i gcomhar le Féile Scannán Idirnáisiúnta Dingle Whiskey.

CUAN/DINGLE 
Sraith imeachtaí ealaíne is ea CUAN DINGLE a bheidh á chraoladh beo ón Dingle Hub thar an deireadh seachtaine beag seo – 30ú agus 31ú Deireadh Fómhair. An aidhm atá againn ná chun an phobail ealaíne iontach anseo ar leithinis Chorca Dhuibhne a cheiliúradh agus ardán a thabhairt dó. Ceiliúradh atá ann le ealaíontóirí lonnaithe i gCorca Dhuibhne. Ealaíontóirí atá san áireamh ná Mattie Barker, Fionn O’Neill, Cloadagh Kearney, Dairena Ní Chinnéide, Niamh Varian Barry, Gerry O’Beirne, Billy Mag Fhloinn, Maggie Breen, Pa Sheehy agus Julie Jay.

Le tacaíocht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus Ealaín na Gaeltachta

Ticéid: €10 https://tvlive.ie 
Tuilleadh eolais: @cuanseries (Facebook, Twitter, Instagram) agus póstaer

Cuan Dingle, a series of three multi-disciplinary arts concerts, will be streamed live from the Dingle Hub this coming weekend on the 30 & 31 October. The series is an online celebration of artists based on the Dingle Peninsula and features Mattie Barker, Fionn O’Neill, Cloadagh Kearney, Dairena Ní Chinnéide, Niamh Varian Barry, Gerry O’Beirne, Billy Mag Fhloinn, Maggie Breen, Pa Sheehy and Julie Jay.

The Cuan Dingle series is supported by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, under the Live Performance Support Scheme 2021 and Ealaín na Gaeltachta.

Tickets: €10 https://tvlive.ie 
More info: @cuanseries (Facebook, Twitter, Instagram) and poster in this edition of WKL

Have you recently started working from here? Are you considering a part-time or permanent move to the Dingle Peninsula? Are you self-employed, remote working or a start-up business? Perhaps you are in a position within your business to bring remote working opportunities with you and build a team from here? We want to hear from you!! Please connect with us at info@dinglehub.com and help us build a vibrant, diverse and dynamic community and network. It’s not necessary to need a physical desk or office space in the hub to be part of this wider community. We’d also love you to connect with us on social media platforms – Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook.

Live in a Creative Place, Work in a Creative Space

Contact: Deirdre de Bhailís/ Tom Fitzgerald/ Maggie Breen/ Nadine Schindler

Dingle Creativity and Innovation Hub 
Tel.: 066 9150140
Email: info@dinglehub.com  
Web:   www.dinglehub.com

The Dingle Creativity and Innovation Hub is a Community Enterprise supported by Enterprise Ireland, the Dept of Rural and Community Development through the Town and Village Renewal Scheme, eir, Údarás na Gaeltachta, Kerry Co Co and the Dingle Chamber Alliance.