• Post category:News
 • Post author:

What’s happening in the Hub?   

We’re really excited for Culture Night this coming Friday 17th September. Lots of great events happening around the Dingle Peninsula and the country. 

As part of Culture Night, we’re delighted to present ‘World Première: New Irish Short Films’ – Online Launch and Showcase Screening of short films produced by participants on the ‘Principles of Film’ and ‘Irish Language Cinema: Culture and Practice’ workshops hosted by Dingle Hub 2019-2021 and supported by Ealaín na Gaeltachta. Films will be introduced by course facilitators, lecturer in film studies Ciara Barrett and filmmaker Mark McLoughlin. Congratulations to all participants and a huge thanks to Ciara and Mark for their work on the courses. The event will be launched by a very special guest renowned in the international film industry, the fabulous and fantastic Ros Hubbard, Hollywood Casting Director extraordinaire.

Time: 9.00 – 10.15 p.m.
Live stream on Dingle Hub YouTube Channel

Join us! 

Tá sceitimíní orainn Première a chur ar fáil daoibh Gearrscannáin Nua – Seoladh agus taispeáint gearrscannán nua déanta ag rannphártaithe ar na ceardlanna ‘Prionsabail Scannáin’ agus ‘Tionscal na Scanánnaíochta Trí Ghaeilge: Cultúr agus Cleachtas’ sa Dingle Hub 2019-2021. Tá na ceardlanna seo ó pháirt mhaoiniú ag Ealaín na Gaeltachta.

Am: 9.00 – 10.15 i.n.
Beoshruthú ar YouTube Mhol Teic
Bígí linn!

We’re also really excited to announce a new film course, Principles of Film: Theory & Practice, beginning 25th October, now open for registration. This 20-week intensive course for aspiring & amateur filmmakers will have access to new state of the art equipment, training in professional quality filmmaking and work placement/mentorship with Bang Bang Teo, in association with the Dingle Whiskey International Film Festival. 

When: Mondays & Thursdays 6-9p.m.
Where: Dingle Hub
Facilitators: Ciara Barrett & Mark McLoughlin
Cost: €240
To register go to www.dinglehub.com
More information: film@dinglehub.com

 Tá sceimtimíní orainn a fhógairt go mbeidh cúrsa scannánaíochta nua ag tosnú ar an 25ú Deireadh Fómhair 2021, is féidir clárú anois. Dianchúrsa 20 seachtain do dhéantóirí scannán uaillmhianacha & aimitéaracha ag baint usáid as treallamh den chineál is nua-aimseartha

Cúrsa ar chaighdeáin proifisiúnta atá ann. Beidh taithí oibre & meantóireacht ar fáil ó Bang Bang Teo, i gcomhar le Féile Scannán Idirnáisiúnta Dingle Whiskey.

Cathain: Luan & Déardaoin 6-9i.n.
Cén áit:  Dingle Hub
Áisitheoirí: Ciara Barrett & Mark McLoughlin
Costas: €240
Cláraigh: www.dinglehub.com
Tuilleadh eolais: film@dinglehub.com

Vacancy for Shared Workspace Manager
We’re delighted to be able to expand our team and are now looking to employ a Shared Workspace Manager. Ideally this will be someone with experience of operational management and a passion for Corca Dhuibhne and all it has to offer. The successful candidate will be responsible for overseeing all aspects of the workspace operations including a programme of ongoing events.

The role will include:

 • Managing/overseeing all aspects of the Hub’s operation incl. letting, memberships, finance, sales, events across multiple sites in Corca Dhuibhne
 • Ensuring workspaces are fully operational & processes running smoothly 
 • Ensuring building & member safety as it relates to fire, emergency & pandemic plans
 • Overseeing building renovation & refurbishment works as required
 • Working with other members of the hub team to create a collaborative, vibrant environment amongst our hub community through developing community initiatives designed to foster networks & connections between members
 • Striving to make Corca Dhuibhne Hub a wonderful place for all & exemplar for others

The closing date for applications is 5pm, Tuesday 21st September 2021 and interviews will be held during the week of 27th September 2021.  See the advert in this issue and www.dinglehub.com/vacancies  for further details.

Bainisteoir ar Spás Oibre Comhroinnte
Tá áthas orainn a rá go bhfuilimíd ag leathnú na foirne agus ag féachaint chun Bainisteoir Spás Oibre Comhroinnte a fhostú. Go h-idéalach, beidh taithí ag an duine seo ar bhainistíocht oibríochta agus paisean do Chorca Dhuibhne acu, agus do gach dá gcuireann sí ar fáil. Beidh an iarrthóir buacach freagrach as maoirsiú ar gach gné d’oibriúcháin an spáis oibre, clár d’imeachtaí leanúnacha san áireamh.

Beidh na dualgaisí seo a leanas mar chuid den ról:

 • Bainistiú/maoirsiú ar gach gné d’oibriúcháin an mhoil, ina measc ligint amach spásanna ar cíos, ballraíocht, díolachán, imeachtaí ag ionaid éagsúla ar fud Chorca Dhuibhne
 • A chinntiú go mbíonn na spásanna oibre iomlán oibritheach & go mbíonn cúrsaí sa mhol ag oibriú go réidh chun feabhas leanúnach a chur ar thaithí na mball
 • A chinntiú go mbíonn cúrsaí sábháilteachta i gceart do gach foirgneamh agus gach ball chomh fada is a bhaineann le tine, éigeandáil, agus pleananna paindéime
 • Maoirseacht a dhéanamh ar oibriúcháin athchóirithe & athfheistithe ar fhoirgnimh
 • Bheith ag obair le baill eile fhoireann an mhoil chun timpeallacht bhríomhar, bheoga a chruthú i measc phobal an mhoil trí thionscnaimh phobail a fhorbairt atá dírithe ar líonraí agus nascanna a chothú i measc na mball
 • Dícheall a dhéanamh chun a chinntiú go mbíonn Mol Chorca Dhuibhne ina áit iontach le bheith ag obair inti, agus go seasfaidh sé mar eiseamláir mhaith do mhoil eile

Sé and dáta dúnta d’iarratais ná 5in, Máirt 21ú Meán Fómhair 2021 agus tionólfar agallaimh don bpost le linn na seachtaine dar thús 27 Meán Fómhair 2021.
Tuilleadh eolais ag fáil ar  www.dinglehub.com/vacancies agus san fógra san eagrán seo.

Sustainable Innovation Project on the Dingle Peninsula
We received a great response to our callout for farmers to participate in the Sustainable Innovation Project to test on-farm sensor technology. As part of an EU Horizon 2020 funded project, Dingle Hub together with Teagasc, Kerry Agribusiness, Net Feasa and the IFA are working together on this initiative to address and achieve early progress in hitting environmental/climate change targets; at the same time creating more profitable and sustainable farming systems through the introduction and use of sensor technology. We will be testing on-farm sensor technology, which will capture real-time data on the farms, with the aim of improving environmental metrics and precision management and also in reducing labour demand. We are delighted to be holding our 1st of three Workshops with participating farmers next week to introduce them to the technology being used and discuss how we can work together to address some of their concerns.

We have two offices which have become available to rent; the offices have a stunning view overlooking Dingle Marina and access to eir 1Gb high-speed fibre broadband, a canteen, connection to the fabulous group of people already with offices and desks here and lots more besides. With our goal of supporting the creation of viable, sustainable, year-round jobs on the Dingle Peninsula, we’ll prioritise self-employed or companies who can offer jobs in the area. Access will be based on current government guidelines. We also have hot desks, as well as boardrooms and podcast room space to rent if you have calls or events you need private space for. Give us a shout if you’re interested in any case info@dinglehub.com or call on 066-915040. 

Have you recently started working from here? Are you considering a part-time or permanent move to the Dingle Peninsula? Are you self-employed, remote working or a start-up business? Perhaps you are in a position within your business to bring remote working opportunities with you and build a team from here? We want to hear from you!! Please connect with us at info@dinglehub.com and help us build a vibrant, diverse and dynamic community and network. It’s not necessary to need a physical desk or office space in the hub to be part of this wider community. We’d also love you to connect with us on social media platforms – Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook.

Live in a Creative Place, Work in a Creative Space

Contact: Deirdre de Bhailís/ Tom Fitzgerald/ Maggie Breen/ Nadine Schindler
Dingle Creativity and Innovation Hub 
Tel.: 066 9150140
Email: info@dinglehub.com  
Web:   www.dinglehub.com

The Dingle Creativity and Innovation Hub is a Community Enterprise supported by Enterprise Ireland, the Dept of Rural and Community Development through the Town and Village Renewal Scheme, eir, Údarás na Gaeltachta, Kerry Co Co and the Dingle Chamber Alliance.